grafika

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego progres24.pl

 1. Progres24.pl przetwarza i zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, przez okres do 2 lat od dnia przekazania danych do systemu.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w progres24.pl jest Przemysław Kmiecik.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu internetowego progres24., tj. w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach progres24.pl.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jednakże koniecznym jest podanie danych osobowych do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.
 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w progres24.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez progres24.pl informacji handlowych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w progres24.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 8. Przemysław Kmiecik zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 9. Przemysław Kmiecik zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku usunięcia konta, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Przemysław Kmiecik może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności.
 10. Progres24.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Progres24.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z progres24.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies.
 11. Zakres przetwarzania danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 12. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Progres24 Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 14. Informujemy, że przysługuje Państwu możliwość składania żądań z zakresu informacji o danych osobowych lub ich przetwarzania drogą elektroniczną.

 


}