grafika

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Regulamin sklepu internetowego progres24.pl

Progres24.pl to sklep internetowy, prowadzony przez Przemysława Kmiecika – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PROGRES 1” Kmiecik Przemysław, ul. Moniuszki 32/31, 41-902 Bytom, NIP 6262872129 REGON: 240686610 wprowadzonej do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospordarczej.   

 

 1. Przemysław Kmiecik prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową progres24.pl.
 2. Klienci  mają możliwość korzystania z progres24.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w progres24.pl.
 3. W celu dokonania rejestracji użytkownika, należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. Rejestracja użytkownika jest bezpłatna. Usunięcie konta użytkownika następuje po zgłoszeniu takiego żądania drogą mailową.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w progres24.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z serwisu progres24.pl pod warunkiem wcześniejszego wykazania umocowania do podejmowania danych czynności.
 5. Produkty dostępne w progres24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Ponadto, w sklepie internetowym progres24.pl dostępne są produkty powystawowe oraz używane, co jest wyraźnie zaznaczone na podstronie danego produktu.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych progres24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest za pomocą firm kurierskich, ewentualnie na życzenie klienta za pomocą poczty polskiej. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98. Klient ponosi koszty transportu zgodnie z cennikami wybranych przez siebie operatorów pocztowych.
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w progres24.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie odbierając produkt osobiście.
  2. Przelewem – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Przemysława Kmiecik, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
  4. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 
  5. Płatność ratalna - w naszym sklepie istnieje możliwość zakupy na raty w Credit Agricole Bank Polska S.A..
 2. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w progres24.pl w zakładce „Koszty transportu”.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w progres24.pl, Przemysław Kmiecik zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.  
  W przypadku odbioru osobistego, progres24.pl informuje drogą elektroniczną o możliwości odebrania zamówionego produktu.
 5. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
 6. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na podstronie danego przedmiotu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
 7. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można złożyć drogą mailową.
 9. Progres24.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni progres24.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi progres24.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Koszty przesyłki towaru w związku z odstąpieniem od umowy pokrywa kupujący.
  17a. Uprawnienie w pkt 17 przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 556 (1) k.c. Przed dokonaniem zakupu kupujący prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobligowany jest do złożenia oświadczenia, czy dokonywany zakup związany jest bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i ma charakter zawodowy dla kupującego. 
 11. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia w ramach sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, Zamawiający ponosi koszty manipulacyjne związane z odwołaniem zamówienia. Koszt ustalony ryczałtowo na kwotę wysokości 10% wartości zamówienia, ale nie mniejszą niż 100 PLN.
 12. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu progres24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu progres24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 13. Podane przez Klientów dane osobowe Przemysław Kmiecik zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail jest konieczne w celach realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
 15. Wszelkie spory dotyczące sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, których stroną będzie właściciel serwisu będą rozpatrywane przez Sądy Polskie z siedzibą właściwą do siedziby przedsiębiorstwa.

}